ROCZNIKI:

 

Autor:
Mąkosa Paweł

Tytuł:
The Roman Catholic Church’s Late Medieval Teaching on Eschatology as the Basis for Visual Catechesis

Title:
The Roman Catholic Church’s Late Medieval Teaching on Eschatology as the Basis for Visual Catechesis

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVIII, 2019, s. 139-151

Artykuł do pobrania: