ROCZNIKI:

 

Autor:
Lorent Leszek

Tytuł:
Et tua res agitur... – I ciebie rzecz dotyczy. Marcina Błażewicza studium ludzkiej wolności

Title:
Et tua res agitur... – this concerns to you. The study of freedom based on Marcin Blazewicz perscussion music

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 119-128

Słowa klucze:
awangarda francuska, ikonografia wschodnia, syntezy teologiczne, model w sztuce, sacrum

Keywords:
percussion, Jerzy Popieluszko, responsibility, philosophy, far east, Marcin Blazewicz

Artykuł do pobrania: