ROCZNIKI:

 

Autor:
Cieślik-Klauza Joanna

Tytuł:
Passion Music at the Turn of the XX and XXI Centuries, Part II: Tan Dun and Osvaldo Golijov

Title:
Passion Music at the Turn of the XX and XXI Centuries, Part II: Tan Dun and Osvaldo Golijov

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 107-117

Słowa klucze:
Pasja, Tan Dun, Osvalgo Goliov, współczesna muzyka sakralna, Water Passion, La Pasión según San Marcos

Keywords:
Passion, Tan Dun, Osvaldo Golijov, contemporary sacred music, Water Passion, La Pasión Según San Marcos

Artykuł do pobrania: