ROCZNIKI:

 

Autor:
Zatyka Marcin

Tytuł:
La comunidad ecuménica de Taizé y los cambios políticos en Polonia a fines del siglo XX

Title:
The Ecumenical Community of Taizé and political changes in Poland at the end of the 20th century

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 93-106

Słowa klucze:
Taizé, ekumenizm, Polska Rzeczpospolita Ludowa, komunizm, integracja europejska, laikat, transformacja ustrojowa w Polsce, Jan Paweł II

Keywords:
Taizé, ecumenism, Polish People’s Republic, communism, European integration, lay people, political transformation in Poland, John Paul II

Artykuł do pobrania: