ROCZNIKI:

 

Autor:
Rafałowska Elżbieta Agnieszka

Tytuł:
La ricostruzione storiografica dei primi contatti tra la Comunità Ecumenica di Taizé e la Chiesa polacca

Title:
First contacts between the Ecumenical Community of Taizé and the Church in Poland

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 81-92

Słowa klucze:
Taizé, Polska, pierwsze kontakty

Keywords:
Taizé, Poland, first contacts

Artykuł do pobrania: