ROCZNIKI:

 

Autor:
Budniak Józef

Tytuł:
Ecumenism in Poland – movement full of contrasts

Title:
Ecumenism in Poland – movement full of contrasts

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 53-66

Słowa klucze:
Jan Paweł II, Kościół rzymskokatolicki, Polska Rada Ekumeniczna, dialog, ekumenizm

Keywords:
John Paul II, Roman Catholic Church, Polish Ecumenical Council, dialogue, ecumenism

Artykuł do pobrania: