ROCZNIKI:

 

Autor:
Zabielski Józef

Tytuł:
bp Andrzej F. Dziuba, Tylko Bóg. Z nauczania pasterskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, ss. 332

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018

Artykuł do pobrania: