ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
O. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE (red.), Wyjątkowość Kościoła katolickiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2018, ss.252

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018

Artykuł do pobrania: