ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
O. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Proegzystencja Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, ss. 203

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018

Artykuł do pobrania: