ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
O. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Kościół bez Kościoła. Świadectwo Wiary, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014, ss.163

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018

Artykuł do pobrania: