ROCZNIKI:

 

Autor:
Jakoniuk Leszek Marius

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2017/2018

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018

Artykuł do pobrania: