ROCZNIKI:

 

Autor:
Zabielski Józef

Tytuł:
Degradacja życia religijno-moralnego jako zagrożenie ładu społeczno-cywilizacyjnego

Title:
The Degradation of Religious and Moral Life as a Threat to Civic and Social Order

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018

Słowa klucze:
religijno-moralny indyferentyzm, odchodzenie od Boga, ateizm praktyczny, degradacja życia religijno-moralnego, absolutyzacja wolności, deformacja prawdy i dobra, zagrożenia ładu społeczno-cywilizacyjnego

Keywords:
religious and moral indifferentism, turning away from God, practical atheism, degradation of religious and moral life, absolutization of freedom, distorting the truth and the good, threats to social and civic order

Artykuł do pobrania: