ROCZNIKI:

 

Autor:
Kobyliński Andrzej

Tytuł:
Etyka bez metafizyki? Moralne implikacje myślenia postmetafizycznego

Title:
Ethics without Metaphysics? Moral Implications of Post-Metaphysical Thinking

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018

Słowa klucze:
etyka, bioetyka, metafizyka, Habermas, Severino, Vattimo, nihilizm, myślenie postmetafizyczne

Keywords:
ethics, bioethics, metaphysics, Habermas, Severino, Vattimo, nihilism, post-metaphysical thinking

Artykuł do pobrania: