ROCZNIKI:

 

Autor:
Niewiński Łukasz

Tytuł:
Papieska Gwardia Szwajcarska na łamach czasopisma „Der Schweizergardist” w latach 2007-2017

Title:
The Pontifical Swiss Guards in «Der Schweizergardist» in 2007-2017

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018

Słowa klucze:
Papieska Gwardia Szwajcarska, Papież, Ojciec Święty, Państwo Miasto Watykańskie, „Der Schweizergardist”

Keywords:
Pontifical Swiss Guards, Pope, Holy Father, Vatican City, „Der Schweizergardist”

Artykuł do pobrania: