ROCZNIKI:

 

Autor:
Łupiński Józef

Tytuł:
Formacja patriotyczna żołnierzy Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie (1939-1945)

Title:
Patriotic and Religious Formation of Polish Air Force Soldiers in Western Europe during World War II

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018

Słowa klucze:
II wojna światowa, Polskie Siły Powietrzne, Francja, Wielka Brytania, kapelani wojskowi, formacja religijna i patriotyczna

Keywords:
Polish Air Forces, Great Britain, France, II World War, catholic chaplain, patriotism, religious formation

Artykuł do pobrania: