ROCZNIKI:

 

Autor:
Dzikiewicz Daniel

Tytuł:
The Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium and Interpretation of Lk 1, 34 as the Expression of the Vow of the Eternal Virginity of Mary

Title:
The Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium and Interpretation of Lk 1, 34 as the Expression of the Vow of the Eternal Virginity of Mary

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 25-37

Słowa klucze:
Sobór Watykański II, dogmatyka, egzegeza, mariologia, ślub dziewictwa, Maryja, Ewa, św. Ireneusz

Keywords:
Second Vatican Council, Dogmatic, Exegesis, Mariology, Mary’s vow of virginity, Eve, Adam, Christ, St. Irenaeus

Artykuł do pobrania: