ROCZNIKI:

 

Autor:
Kakareko Andrzej

Tytuł:
„Fabrica ecclesiae kalinoviensis” w II poł. XVIII w. i na pocz. XIX w.

Title:
“Fabrica Ecclesiae Kalinoviensis” from the Second Half of the 18th Century to the Beginning of the 19th Century

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018

Słowa klucze:
parafia w Kalinówce Kościelnej, budowa kościoła, konsekracja kościoła, pożar plebanii, założenie cmentarza, parafialne księgi metrykalne, proboszczowie, komendarze

Keywords:
parish in Kalinówka Kościelna, church construction, church consecration, fire in the rectory, establishment of a cemetery, parish records, pastors, komendarze, notes

Artykuł do pobrania: