ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Sesje Kapituły Katedralnej Wileńskiej w okresie przedrozbiorowym

Title:
Sessions Held by the Vilnius Cathedral Chapter Before the Partition of Poland

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018

Słowa klucze:
Wilno, diecezja wileńska, kapituła katedralna, sesja kapitulna generalna, sesja kapitulna partykularna, korporacja kanonicka, notariusz kapitulny, prałat, kanonik

Keywords:
Vilnius, Diocese of Vilnius, cathedral chapter, general chapter session, particular chapter session, college of clerics, chapter notary, prelate, canon

Artykuł do pobrania: