ROCZNIKI:

 

Autor:
Zatwardnicki Sławomir

Tytuł:
Wizja teologii w wypowiedziach papieża Franciszka

Title:
The Vision of Theology in Pope Francis’ Statements

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018

Słowa klucze:
papież Franciszek, ortodoksja, ortopraksja, teologia, ewangelizacja, argentyńska teologia wyzwolenia, loci theologici, Tradycja, opcja na rzecz ubogich, Veritatis gaudium

Keywords:
Pope Francis, orthodoxy, orthopraxis, theology, evangelization, Argentine liberation theology, loci theologici, Tradition, the preferential option for the poor, Veritatis gaudium

Artykuł do pobrania: