ROCZNIKI:

 

Autor:
Deryło Michał

Tytuł:
Le cause per la dimissione dallo stato clericale secondo le competenze della Congregazione per la Dottrina della Fede

Title:
Dismissal from the clerical state according to the competence of the Congregation for the Doctrine of the Faith

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 187-203

Słowa klucze:
utrata stanu duchownego, przestępstwo ciężkie, profanacja, solicytacja, nadużycie władzy święceń

Keywords:
dismissal from the clerical state, more grave delicts, profanation, solicitation, abuse of the sacred power of ordination

Artykuł do pobrania: