ROCZNIKI:

 

Autor:
Krakowski Kamil

Tytuł:
Processus brevior coram Episcopo – Czy każdy biskup jest kompetentny do wydania wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa w procesie skróconym?

Title:
Processus brevior coram Episcopo - Does any bishop is competent to issue the sentence about the nullity of marriage in the briefer matrimonial process?

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 171-186

Słowa klucze:
biskup, sędzia, proces skrócony, reforma procesu małżeńskiego, papież Franciszek, wyrok, Kościół partykularny, diecezja

Keywords:
bishop, judge, briefer process before the bishop, reform of marriage process, Pope Francis, sentence, nullity of marriage, particular Church, diocese

Artykuł do pobrania: