ROCZNIKI:

 

Autor:
Syczewski Tadeusz

Tytuł:
Formacja katolików świeckich do modlitwy Liturgią Godzin

Title:
The Formation of Lay Catholics to Prayer through the Liturgy of the Hours

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 157-170

Słowa klucze:
Liturgia Godzin, modlitwa, celebracja, formacja, pieśń chwały, świeccy

Keywords:
Liturgy of the Hours, prayer, celebration, formation, the song of praise, laity

Artykuł do pobrania: