ROCZNIKI:

 

Autor:
Szkiłądź Piotr

Tytuł:
Ampułki pielgrzymie jako „pamiątki’’ z miejsc świętych

Title:
Pilgrim ampoules as “souvenirs” from holy places

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 139-155

Słowa klucze:
archeologia, ampułki, Abu Mina, pielgrzymka, starożytność, Menas

Keywords:
archeology, ampule, Abu Mina, pilgrimage, antiquity, Menas

Artykuł do pobrania: