ROCZNIKI:

 

Autor:
Maluga Joanna

Tytuł:
Ludowe pojmowanie wiary w kompozycji Missa sine nomine Ignacego Zalewskiego

Title:
The folk conception of faith based on the composition Missa sine nomine by Ignacy Zalewski

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 129-138

Słowa klucze:
Missa sine nomine, Kościół, lud, wiara, Bóg, chór, białe głosy

Keywords:
Missa sine nomine, Church, people, faith, God, choir, natural voice

Artykuł do pobrania: