ROCZNIKI:

 

Autor:
Młyńska Elżbieta, Jakoniuk Leszek Marius

Tytuł:
Archbishop Edward Kisiel: The “Primary Catechist” of the Diocese

Title:
Archbishop Edward Kisiel: The “Primary Catechist” of the Diocese

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 9-23

Słowa klucze:
Edward Kisiel, misja głoszenia słowa, katecheza parafialna i szkolna, duszpasterstwo katechetyczne, katecheci i katechizowani, formacja intelektualna i duchowa, osobowość katechety, katecheza dorosłych, historia katechezy

Keywords:
Edward Kisiel, mission to proclaim the Gospel, parish and school catechesis, catechetical ministry, catechists, catechized, intellectual and spiritual formation, catechist’s personality, catechesis for adults, history of catechesis

Artykuł do pobrania: