ROCZNIKI:

 

Autor:
Uricchio Antonio, Radwanowicz-Wanczewska Joanna

Tytuł:
Respecting an Individual’s Subsistence Minimum in Administrative Enforcement Proceedings

Title:
Respecting an Individual’s Subsistence Minimum in Administrative Enforcement Proceedings

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 125-136

Słowa klucze:
przymus, administracyjne postępowanie egzekucyjne, minimum egzystencji

Keywords:
coercion, administrative enforcement proceedings, subsistence minimum

Artykuł do pobrania: