ROCZNIKI:

 

Autor:
Sierocka Iwona

Tytuł:
Social Insurance for Religious and Clergy in Polish Legislation

Title:
Social Insurance for Religious and Clergy in Polish Legislation

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 115-124

Słowa klucze:
duchowny, ubezpieczenia społeczne, składka na ubezpieczenia

Keywords:
religious, clergy, social insurance, insurance premium

Artykuł do pobrania: