ROCZNIKI:

 

Autor:
Mąkosa Paweł

Tytuł:
The Religious Education of Polish Youth in the Face of Changes in Religiosity

Title:
The Religious Education of Polish Youth in the Face of Changes in Religiosity

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 87-100

Słowa klucze:
religijność młodzieży, edukacja religijna, katecheza, młodzież

Keywords:
youth, religiosity, religious education, catechesis

Artykuł do pobrania: