ROCZNIKI:

 

Autor:
Zabielski Józef

Tytuł:
Blessed Michael Sopocko: A Closer Look at the Mystery of Divine Mercy

Title:
Blessed Michael Sopocko: A Closer Look at the Mystery of Divine Mercy

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 53-67

Słowa klucze:
Boże Miłosierdzie, bł. ks. Michał Sopoćko, kult Bożego Miłosierdzia, obraz Najmiłosierniejszego Zbawiciela, formy kultu Bożego Miłosierdzia

Keywords:
Divine Mercy, Bl. Michael Sopocko; worship of Divine Mercy; Divine Mercy image; devotions to Divine Mercy

Artykuł do pobrania: