ROCZNIKI:

 

Autor:
Skreczko Adam

Tytuł:
Blessed Michael Sopocko: Pedagogue and Educator

Title:
Blessed Michael Sopocko: Pedagogue and Educator

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 37-51

Słowa klucze:
ks. Michał Sopoćko, wychowanie chrześcijańskie, pedagogika

Keywords:
Fr. Michael Sopocko, Christian education, pedagogics

Artykuł do pobrania: