ROCZNIKI:

 

Autor:
Olszewski Mieczysław

Tytuł:
Blessed Michael Sopocko: A Zealous Pastor

Title:
Blessed Michael Sopocko: A Zealous Pastor

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 23-35

Słowa klucze:
dom rodzinny, wikariusz parafialny, studia uniwersyteckie, I wojna światowa, kapelan wojskowy, ojciec duchowny, profesor Uniwersytetu im. Stefana Batorego, spowiednik i wychowawca, budowniczy kościoła, kult Miłosierdzia Bożego, Wilno, Warszawa, Białystok

Keywords:
family home, parochial vicar, university studies, World War I, military chaplain, spiritual father, professor, Stefan Batory University, confessor, educator, building up the Church, Divine Mercy, Vilnius, Warsaw, Bialystok

Artykuł do pobrania: