ROCZNIKI:

 

Autor:
Wróblewska Monika

Tytuł:
Expanding the Boundaries of Self: Self-Realization, Trangression, and Creative Competence

Title:
Expanding the Boundaries of Self: Self-Realization, Trangression, and Creative Competence

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 163-174

Słowa klucze:
twórczy rozwój, samorealizacja, twórcza postawa, działania transgresyjne

Keywords:
creative development, self-realization, creative attitude, transgressive behaviors

Artykuł do pobrania: