ROCZNIKI:

 

Autor:
Szorc Katarzyna

Tytuł:
The Emotional Intelligence of Teacher Candidates

Title:
The Emotional Intelligence of Teacher Candidates

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 151-162

Słowa klucze:
inteligencja emocjonalna, kandydaci na nauczycieli

Keywords:
emotional intelligence, teaching candidates

Artykuł do pobrania: