ROCZNIKI:

 

Autor:
Pyźlak Grzegorz

Tytuł:
The Role of the Sacraments of Christian Initiation in Preparing the Faithful for Marriage and Family Life

Title:
The Role of the Sacraments of Christian Initiation in Preparing the Faithful for Marriage and Family Life

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 133-146

Słowa klucze:
inicjacja, wtajemniczenie chrześcijańskie, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego

Keywords:
initiation, Christian initiation, Baptism, Confirmation, Eucharist, preparation for marriage and family life

Artykuł do pobrania: