ROCZNIKI:

 

Autor:
Lipiec Dariusz

Tytuł:
The Normative Dimension of the Pastoral Formation of Seminarians

Title:
The Normative Dimension of the Pastoral Formation of Seminarians

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 119-132

Słowa klucze:
formacja kleryków, formacja seminaryjna, formacja do kapłaństwa, formacja kapłańska, formacja pastoralna, seminarium duchowne

Keywords:
clerical formation, seminary formation, priestly formation, pastoral formation, seminary

Artykuł do pobrania: