ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Between Tradition and Modernity—Dogmatic Theology’s Correlative Task

Title:
Between Tradition and Modernity—Dogmatic Theology’s Correlative Task

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 63-84

Słowa klucze:
Tradycja, teologia dogmatyczna, Ojcowie Kościoła, antropologia, Karl Rahner, Joseph Ratzinger

Keywords:
Tradition, dogmatic theology, Fathers of the Church, anthropology, Karl Rahner, Joseph Ratzinger

Artykuł do pobrania: