ROCZNIKI:

 

Autor:
Wojtkun Jarosław

Tytuł:
The Natural and Supernatural Dimensions of Priestly Formation

Title:
The Natural and Supernatural Dimensions of Priestly Formation

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 33-48

Słowa klucze:
formacja, kapłaństwo, seminarium, powołanie

Keywords:
formation, priesthood, seminary, vocation

Artykuł do pobrania: