ROCZNIKI:

 

Autor:
Szczecina Grzegorz Kamil

Tytuł:
Bl. Fr. Jerzy Popieluszko’s Patriotic Model: St. Maximilian M. Kolbe, the Martyr of Auschwitz-Birkenau

Title:
Bl. Fr. Jerzy Popieluszko’s Patriotic Model: St. Maximilian M. Kolbe, the Martyr of Auschwitz-Birkenau

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 19-31

Słowa klucze:
Jerzy Popiełuszko, Maksymilian Kolbe, patriotyzm, nauczanie moralne, męczeństwo, Msze św. za Ojczyznę

Keywords:
Jerzy Popieluszko, Maximilian Maria Kolbe, patriotism, moral teaching, martyrdom, “Mass for the Fatherland”

Artykuł do pobrania: