ROCZNIKI:

 

Autor:
Cieślik-Klauza Joanna

Tytuł:
Passion Music at the Turn of the XX and XXI Centuries, Part I: Sofia Gubaidulina and Wolfgang Rihm

Title:
Passion Music at the Turn of the XX and XXI Centuries, Part I: Sofia Gubaidulina and Wolfgang Rihm

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 183-194

Słowa klucze:
Pasja, Wolfgang Rihm, Sofia Gubajdulina, współczesna muzyka sakralna, Johannes-Passion, Deus Passus

Keywords:
Passion, Wolfgang Rihm, Sofia Gubaidulina, contemporary sacred music, St. John Passion, Deus Passus

Artykuł do pobrania: