ROCZNIKI:

 

Autor:
Jagodziński Marek

Tytuł:
Mother of the Communion of the Incarnation

Title:
Mother of the Communion of the Incarnation

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 167-181

Słowa klucze:
Trójca Święta, Maryja, Wcielenie, Matka, komunia

Keywords:
Holy Trinity, Mary, Incarnation, Mother, communion

Artykuł do pobrania: