ROCZNIKI:

 

Autor:
Święs Kazimierz

Tytuł:
The Moral Dimension of the Religiosity of Poles in an Era of Systemic Change

Title:
The Moral Dimension of the Religiosity of Poles in an Era of Systemic Change

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 147-165

Słowa klucze:
religijność, moralność religijna, normy moralne, pluralizm, transformacja systemowa

Keywords:
religiosity, morality of religion, moral norms, pluralism, systemic change

Artykuł do pobrania: