ROCZNIKI:

 

Autor:
Smykowski Krzysztof

Tytuł:
Ecological Conversion and Its Pastoral Ministry as a Stipulation for True Reconciliation

Title:
Ecological Conversion and Its Pastoral Ministry as a Stipulation for True Reconciliation

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 7-17

Słowa klucze:
ekologia, nawrócenie, pojednanie, Reconciliatio et paenitentia

Keywords:
ecology, conversion, reconciliation, Reconciliatio et Paenitentia

Artykuł do pobrania: