ROCZNIKI:

 

Autor:
Rabczyński Paweł

Tytuł:
A Christian family in a “provisional culture”

Title:
A Christian family in a “provisional culture”

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 133-149

Słowa klucze:
rodzina chrześcijańska, kultura prowizoryczności (tymczasowości), zadania rodziny wobec współczesnej kultury

Keywords:
Christian family, provisional culture, temporary culture, family’s duties regarding contemporary culture

Artykuł do pobrania: