ROCZNIKI:

 

Autor:
Olszewski Mieczysław

Tytuł:
Henri J. M. Nouwen’s look at pastoral work

Title:
Henri J. M. Nouwen’s look at pastoral work

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 123-132

Słowa klucze:
duchowość duszpasterza, przygotowanie do kapłaństwa, duszpasterstwo indywidualne, kaznodziejstwo, prowadzenie wspólnoty, świętowanie

Keywords:
spirituality of the priest, preparation for the priesthood, individual ministry, preaching, formation of the community, celebration

Artykuł do pobrania: