ROCZNIKI:

 

Autor:
Mąkosa Paweł

Tytuł:
Ecclesial Foundations of the Care of Migrants and Refugees

Title:
Ecclesial Foundations of the Care of Migrants and Refugees

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 109-122

Słowa klucze:
migracje, Kościół katolicki o migracjach, duszpasterstwo migrantów

Keywords:
migration, Catholic Church on migration, pastoral care of migrants

Artykuł do pobrania: