ROCZNIKI:

 

Autor:
Tomaszewski Jarosław

Tytuł:
The enthronement of Christ another way. The stage of spiritual unification as leading the Living God on top of the soul of a believer

Title:
The enthronement of Christ another way. The stage of spiritual unification as leading the Living God on top of the soul of a believer

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 69-87

Słowa klucze:
idea intronizacji, Chrystus Królem Polski, etap wewnętrznego zjednoczenia, wprowadzenie Chrystusa na szczyt duszy ludzkiej, apostolat kontemplatywny

Keywords:
idea of enthronement, Christ as the King of Poland, stage of inner unification, leading Christ on top of the human soul, the contemplative apostolate

Artykuł do pobrania: