ROCZNIKI:

 

Autor:
Chmielewski Marek

Tytuł:
Missionary attitude as an essential dimension of Catholic Spirituality

Title:
Missionary attitude as an essential dimension of Catholic Spirituality

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 53-68

Słowa klucze:
duchowość chrześcijańska, życie duchowe, misje, zaangażowanie misyjne, duchowość misyjna

Keywords:
Christian spirituality, spiritual life, mission, missionary attitude, missionary spirituality

Artykuł do pobrania: