ROCZNIKI:

 

Autor:
Podhajski Maksym

Tytuł:
Biblical Canon: Formation & Variations in Different Christian Traditions

Title:
Biblical Canon: Formation & Variations in Different Christian Traditions

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 37-52

Słowa klucze:
Kanon biblijny, formacja, różnice, tradycje chrześcijańskie

Keywords:
Biblical Canon, formation, variations, Christian traditions

Artykuł do pobrania: