ROCZNIKI:

 

Autor:
Mak Mariusz

Tytuł:
Freedom category of Adam Smith and Fredrich August von Hayek. Implications for the modern economy

Title:
Freedom category of Adam Smith and Fredrich August von Hayek. Implications for the modern economy

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 351-362

Słowa klucze:
ekonomia, filozofia, wolność naturalna, wolność negatywna, Adam Smith, August Friedrich von Hayek

Keywords:
economics, philosophy, natural freedom, negative freedom, Adam Smith, August Friedrich von Hayek

Artykuł do pobrania: