ROCZNIKI:

 

Autor:
Podhajski Maksym

Tytuł:
The Unity of the Church in the Ecumenical Dialogue between the Roman Catholic Church and the World Council of Churches

Title:
The Unity of the Church in the Ecumenical Dialogue between the Roman Catholic Church and the World Council of Churches

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 303-315

Słowa klucze:
jedność, Kościół, Wspólna Grupa Robocza, Kościół rzymskokatolicki, Światowa Rada Kościołów

Keywords:
unity, Church, Joint Working Group, Roman Catholic Church, World Council of Churches

Artykuł do pobrania: